FRANCUSKO-HRVATSKI UPRAVNOPRAVNI POJMOVNIK 2. izdanje

FRANCUSKO-HRVATSKI UPRAVNOPRAVNI POJMOVNIK 2. izdanje

SKU: W-0802

33,18  (249,99 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

 Rad sadrži Predgovor na hrvatskom i francuskom jeziku, čiji je autor Gérard
Denegri, zatim Uvod s naslovom Pravo i prevođenje, također na hrvatskom i francuskom jeziku.
Potom slijede pojmovi iz područja upravog prava poredanih po abecednom redu francuskih
izraza s hrvatskim prevodom. Na kraju rada je Sadržaj hrvatsko-francuski, te Index Franco-
Croate. Knjiga sadrži i Priloge:  Zakon o općem upravnom postupku Republike Hrvatske s hrvatskim
tekstom i prijevodom na francuski, Zakonik o odnosima između javnosti i uprave Republike Francuske
(odabrane odredbe) s prijevodom na hrvatski, Zakon o upravnim sporovima Republike Hrvatske s
prijevodom na francuski, te Zakonik o upravnom sudovanju Republike Francuske – Zakonodavni i
regulatorni dio (dodaci) s prijevodom na hrvatski jezik. Prije samih navedenih priloga  nalazi se
Napomena na hrvatskom i Avertissement na francuskom jeziku.

Bilješka o autoru/autorici:

Profesor emeritus Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris 2), počasni doktor Sveučilišta u Splitu, autor brojnih znanstvenih djela i članaka na različitim poljima javnoga prava
i političkih znanosti. Član Društva za komparativno zakonodavstvo i Francuskoga zavoda upravnih
znanosti pri Državnom savjetu (Nacionalni odjel međunarodnoga instituta upravnih znanosti). Osnovao
je i vodio više sveučilišnih studija specijaliziranih za područje sigurnosti, među ostalim u suradnji s
Visokom školom policijskih i žandarmerijskih časnika. Suosnivač, član ili voditelj većega broja
hrvatsko-francuskih znanstvenih udruga na Sorboni o hrvatskoj kulturi, predstavničkog vijeća hrvatskih
ustanova i zajednice u Francuskoj te Centra za europske studije i istraživanja „Robert Schumanˮ u Splitu. Bio je
inicijator većega broja međusveučilišnih hrvatsko-francuskih ugovora o partnerstvu koje su potpisane
1999., 2006. i 2015. Kao organizator i inicijator s francuske strane „Hrvatsko-francuskih upravnopravnih
danaˮ u Splitu, koji se organiziraju svake godine od 2007., nastavlja razvijati suradnju između dviju
zemalja i na različitim izvansveučilišnim područjima.
Izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu završila
je poslijediplomski znanstveni studij iz upravno-političkih znanosti te obranila magistarski rad pod
naslovom Zaštita subjektivnih prava u postupku pred upravnim tijelima. Doktorsku disertaciju obranila
je
2011. na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Splitu, na temu Upravni spor pune jurisdikcije. Autorica je
više
znanstvenih i stručnih radova iz područja upravnoga prava. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim
znanstvenim skupovima. Kao korisnica stipendije Vlade Republike Francuske boravila je tri mjeseca
kao
gošća istraživačica na Université Panthéon – Assas PARIS II (Institut Cujas). Od 2007. do danas
aktivno
sudjeluje u organizaciji Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana. U prosincu 2008. izabrana je u
Upravni odbor Centra za europsku dokumentaciju istraživanje „Robert Schuman“, na funkciju glavne
tajnice udruge. Redovita je članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Ključne riječi: Pojmovnik, francusko-hrvatski, upravnopravni, upravno pravo

Naslov: FRANCUSKO-HRVATSKI UPRAVNOPRAVNI POJMOVNIK 2. izdanje
Autor: Bosiljka Britvić Vetma, Marc Gjidara
Broj stranica: 732
Nakladnik: Pravni fakultet Split
Godina izdanja: 2018 .
ISBN: 978-953-8116-21-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.