ENGLESKO-HRVATSKI POMORSKI RJEČNIK, ENGLISH-CROATIAN MARITIME DICTIONARY, Bisera Plančić – Tomislav Skračić

ENGLESKO-HRVATSKI POMORSKI RJEČNIK, ENGLISH-CROATIAN MARITIME DICTIONARY, Bisera Plančić – Tomislav Skračić

SKU: W-0699

33,18  (249,99 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

IMPRESSUM

Nakladnik: Pomorski fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

Za nakladnika: Nikola Račić

Recenzenti: Pero Vidan, Zvonimir Lušić, Ivan Komar, Nenad Vulić, Mario Bakota, Zdeslav Jurić, Siniša Ninčević

Lektori: Siniša Ninčević, Željka Zanchi, Mirna Čudić

Prijelom: Tomislav Skračić

Oblikovanje ovitka: Čedomir Babić

Priprema i tisak: Redak d.o.o. Split

Pomorski fakultet u Splitu, 2017.

Englesko-hrvatski pomorski rječnik autora Bisere Plančić i Tomislava Skračića namijenjen je studentima, pomorcima, prevoditeljima i svima onima kojima mogu zatrebati stručni pomorski izrazi.

Rječnik je plod dugogodišnjeg nastavnog rada autora sa studentima na Pomorskom fakultetu u Splitu, suradnje s kolegama i pomorcima, prevođenja stručnih tekstova iz oblasti pomorstva, izrade drugih rječnika i glosara pomorskog nazivlja, te bavljenja leksikološkim istraživanjima u izradi znanstvenih i stručnih radova.

Rječnik obuhvaća relevantnu leksičku građu iz područja nautike, navigacije, brodostrojarstva, pomorske trgovine i transporta, konstrukcije i opremanja broda, pomorskih komunikacija i tehnologije, meteorologije, ekonomije i ekonomike brodarstva, nautičkog turizma, pomorskog menadžmenta, medicine, prava i osiguranja, matematike, simulacija i modeliranja.

U rječniku se mogu pronaći:

 • standardni pomorsko-komunikacijski izrazi (IMO SMCP),
 • nazivi kodificiranih pomorskih zakona, propisa, pravilnika i konvencija,
 • najznačajnije kratice (akronimi, skraćenice, sraslice i inicijalizmi),
 • višečlane leksičke jedinice (složenice, kolokacije, frazni glagoli),
 • toponimi i pojmovi iz oblasti morske flore i faune,
 • najčešći dijalektizmi i noštromizmi hrvatskog pomorskog nazivlja,
 • svakodnevni izrazi iz pomorskog, studentskog i akademskog života.

IZ RECENZIJA:

 • “Neizmjerno je važno naglasiti da je rječnik usklađen sa standardnim pomorsko-komunikacijskim izrazima (IMO-SMCP, 2001) budući da komuniciranje između broda i obale, između brodova, kao i unutar samog broda, mora biti točno, jednostavno i nedvosmisleno kako bi se izbjegli nesporazumi i pogreške koje dovode u opasnost brod, ljude i okoliš.”
 • “Vrijedan izvor informacija i pojašnjenja te kvalitetan doprinos razvoju i širenju znanosti u području pomorstva.”
 • “Ovaj rječnik je dobar vjetar u leđa uspješnoj primjeni engleskog jezika u obrazovanju i u pomorskom prometu.”
 • “Autori su izbjegli preveliku opširnost i rječničku građu usustavili po kriteriju jasnoće, preglednosti i konciznosti i postigli pravu mjeru. Vrijednost rječnika ogleda se posebno u njegovoj jednostavnosti, razumljivosti te primjenjivosti u svakodnevnom korištenju.”

PREDGOVOR

Nedvojbeno je da engleski jezik, koji se odavno nametnuo kao službeni jezik u pomorstvu, danas predstavlja iznimno važno i nezaobilazno sredstvo komu-nikacije. Stoga i razina jezične kompetencije pomoraca mora biti visoka. Između ostalog, od pomoraca se očekuje usvajanje obimnog leksičkog registra pri čemu rječnici, osobito oni specijalizirani, predstavljaju nezaobi-lazno pomagalo. Ovaj je rječnik plod višegodišnjeg rada i suradnje autora sa studentima i kolegama s Pomorskog fakulteta u Splitu, pomorcima, pomorskim stručnjacima i gospodarstvenicima. S obzirom na to da se s pomorskom isprepliću i brojne druge struke, cilj nam je bio prikupiti temeljne i najfrekventnije pojmove u današnjem pomorskom poslovanju i objediniti ih u jednom rječniku.

U tom je smislu prikupljena leksička građa koja obuhvaća termine iz nautike, brodostrojarstva, navigacije, konstrukcije i opreme broda, pomorskih tehno-logija, pomorske meteorologije, nautičkog turizma, pomorskih komunikacija, pomorskog menadžmenta, ekonomike brodarstva, pomorske trgovine i trans-porta, pomorskog prava, pomorskog osiguranja, pomorske medicine, te raznih drugih struka koje su u tijesnoj vezi s pomorstvom. Nadalje, u građu su uvršteni i pojmovi iz matematike, simulacije i modeliranja, znanstveni pojmovi i izrazi neophodni u akademskom i pomorskom okruženju. Vjerujemo da će ovaj rječnik udovoljiti potrebama mnogih struka vezanih uz pomorstvo. Rječnik je prvenstveno namijenjen pomorcima, studentima, prevoditeljima i nastavnicima svih smjerova naših pomorskih učilišta, ali i svim ostalim djelat-nicima u pomorskom gospodarstvu.

Rječnička građa svrstana je abecednim redom po načelu grozdova s deskriptivnim pristupom. Budući da složenice, posebno one imenske, predstavljaju izrazito obilježje engleskoga pomorskog nazivlja, uz osnovne natuknice nalaze se i najfrekventniji jezični modifikatori. Složenice su u rječniku zabilježene u kontekstu o kojemu ovisi razumijevanje semantičkog sadržaja. Osim složenica, u ovaj su rječnik uvršteni i brojni akronimi, skraćenice, kolokacije, frazni glagoli, idiomi, tuđice, posuđenice, dijalektizmi, noštromizmi, te ostale strukture bez kojih je smislena komunikacija neza-misliva. Rječnik također obiluje pojmovima iz općeg jezika jer smo studentima željeli olakšati usvajanje leksičke građe i izići iz okvira isključivo stručnog nazivlja. Nadamo se da ćemo tako doprinijeti pouzdanosti komunikacije kao jednog od temeljnih uvjeta sigurnosti plovidbe i ostalih aktivnosti onih koji žive na moru i od mora.

Bez nesebične stručne i tehničke pomoći naših suradnika i prijatelja ne bi bilo moguće izraditi i realizirati ovaj rječnik. Recenzirali su ga uvaženi kolege s iznimno bogatim plovidbenim i nastavnim iskustvom: redoviti profesor u trajnom zvanju Nenad Vulić, izvanredni profesor i kapetan duge plovidbe Pero Vidan, docent i upravitelj stroja Ivan Komar, izvanredni profesor i prvi časnik palube Zvonimir Lušić, docent Zdeslav Jurić, asistent Mario Bakota, te Siniša Ninčević, viši lektor na Filozofskom fakultetu u Splitu, koji je svojim dragocjenim savjetima uvelike pridonio kvaliteti rječnika. On je i lektorirao rječničku građu, a u tom zahtjevnom poslu sudjelovale su i cijenjene kolegice Željka Zanchi i Mirna Čudić. Svoju punu osobnu i profesionalnu potporu realizaciji ovog projekta dao je dekan Pomorskog fakulteta u Splitu, izvanredni profesor Nikola Račić. Nastanku rječnika pridonijeli su i naši studenti. Ovom prigodom se svima zahvaljujemo.

Valja napomenuti kako ne mislimo da je ovaj posao obavljen do kraja i bez pogrešaka, no nadamo se da bi mogao poslužiti kao osnova i poticaj za daljnja istraživanja, kao i za neka buduća izdanja.

– Bisera Plančić i Tomislav Skračić
U Splitu, srpanj 2017. 

Bilješka o autorima:

Bisera Plančić has held a position of senior lecturer in Maritime English at the Faculty of Maritime Studies in Split for many years. She took her degree in English Language and Literature from the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo. Her interests lie in applied linguistics, register analysis with a language teaching focus. She is a co-author of the English-Croatian Maritime Picture Dictionary and the author/co-author of many research papers on Maritime English.

Bisera Plančić je već dugi niz godina viši predavač  za pomorski engleski jezik na Pomorskom fakultetu u Splitu. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Bavi se primijenjenom lingvistikom, tj. analizom registra pomorskog engleskog jezika s ciljem podučavanja. Ko-autorica je Engesko-hrvatskog pomorskog slikovnog rječnika te autorica i ko-autorica mnogih znanstvenih i stručnih članaka iz područja pomorskog engleskog jezika.

Tomislav Skračić is a senior lecturer in Maritime English at the Faculty of Maritime Studies in Split. He graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zadar earning a BA in English and French Language and Literature, and then recieved his MA degree from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. He is the author/co-author of a number of scientific, professional and conference papers, including two English Textbooks for maritime students:  Waypoint (2010) and Fairway (2017). His areas of interest include translating, writing fiction, photography, music, sailing and fishing.

Tomislav Skračić je viši predavač pomorskog engleskog jezika na Pomorskom fakultetu u Splitu. Diplomirao je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, a magistarski rad obranio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao autor i ko-autor objavio je niz znanstvenih i stručnih radova kao i dva udžbenika za engleski jezik za studente pomorskih fakulteta: Waypoint (2010) i Fairway (2017). Bavi se prevođenjem, kreativnim pisanjem, glazbom i fotografijom, jedrenjem i ribolovom. 

Ključne riječi: Dictionary, Maritime, English, Croatian, Split, Plancic, Skracic, rječnik, pomorski, englesko-hrvatski, Split, Plančić, Skračić

E-mail: Tomislav Skračić, Bisera Plančić

Naslov: ENGLESKO-HRVATSKI POMORSKI RJEČNIK, ENGLISH-CROATIAN MARITIME DICTIONARY
Autori: Bisera Plančić – Tomislav Skračić
Broj stranica: 576
Nakladnik: Pomorski fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-6655-71-7
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati “Europa” ili “Ostale zemlje svijeta”, a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.