ENG. AND CRO. DICTIONARY AND A GUIDE TO ANGLO-AMERICAN CULTURE

ENG. AND CRO. DICTIONARY AND A GUIDE TO ANGLO-AMERICAN CULTURE

SKU: WRJE-140001

33,18  (249,99 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

U hrvatskoj leksikografiji odavna postoji potreba za jednim suvremenijim englesko-hrvatskim rječnikom manjega formata koji bi uz uobičajenu obradbu leksikografskih natuknica obrađivao i neke temeljne pojmove suvremene anglo-američke kulture. Ovakav je tip leksikografskih priručnika osobito namijenjen studentima i srednjoškolcima koji u postojećim i dostupnim englesko-hrvatskim rječnicima često ne nalaze pojmove iz suvremene kulture i osobito subkulture.

U prvom dijelu rada obrađuje se više tisuća leksikografskih natuknica. Autorice su nastojale dati sažeta i precizna objašnjenja kako se rječnički članak ne bi opterećivao s prevelikim brojem značenja koja se u suvremenome jeziku više ne rabe.

Poglavlja i tabele koje su dodane u drugom dijelu rječnika također su vrlo korisne i znatno olakšavaju snalaženje i razumijevanje pojedinih bitnih segmenata anglo-američke kulture (pregled i tumačenje blagdana, interpunkcijske oznake, pregled važnijih i čestotnijih kratica, rodbinskih odnosa, najčestotnijih uzvika, onomatopejskih riječi, brojevnih i mjernih sustava, temeljnih književnih termina, itd.)

U slučajevima u kojima se američki izgovor razlikuje od britanskoga, američki se bilježi uz oznaku AE (American English). Pojedini su pojmovi radi bolje razumljivosti i grafički ilustrirani što samo doprinosi enciklopedijskome statusu ovoga rječnika. 

Osobita je vrijednost ovoga rječnika navođenje frazeoloških i sintagmatskih izraza koji će prosječnome poznavatelju engleskoga jezika znatno olakšati snalaženje na tome polju na kojemu engleski jezik pokazuje nevjerojatno leksičko bogatstvo.

Bilješka o autoru/autorici:

Danica Škara rođena je 14. ožujka 1952. Radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Splitu. Magistrirala je na Sveučilištu u Zagrebu; doktorirala na Sveučilištu u Zadru.

Obnašala je brojne funkcije: prorektorica za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zadru, članica Povjerenstva rektorskog zbora za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije, pročelnica odsjeka za engleski jezik u Zadru, predsjednica organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa: The Societas Linguistica Europaea (2013), utemeljiteljica i potpredsjednica asocijacije 9 sveučilišta: Consortium in the Humanities (CinH), (2009), koordinatorica šest EU projekata. Osnovala je dva poslijediplomska studija Europksi studiji: jezici i kulture u kontaktu i PDS iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru.

Objavila je 42 znanstvena rada ( Hrvatska= 29, USA=4, Njemačka=3, Velika Britanija = 1, Italija=2, Slovenija 2, Švedska 1) i četiri knjige. Sudjelovala na 46 konferencija iz područja jezikoslovlja.

Korisnica je brojnih stipendija: 2003- Fulbrigt stipendija-Cornell university (SAD); 1999.-Oxford Colleges Hospitality scheme (St. Hugh’s College) Oxford, UK; 2006-University of Georgia, Institute of Higher Education, SAD, itd.

Članica je uredništva nekoliko međunarodnih časopisa: Scientific Journals International: Language, Linguistics, Literature (SJI), The Israeli Journal of Humor Research, itd.

Bavi se istraživanjima iz područja frazeologije, sociolingvistike i kognitivne lingvistike.


Ključne riječi:
engleski rječnik, hrvatski rječnik, englesko-hrvatski rječnik, kultura

E-mail: Danica Škara

Naslov: ENGLISH AND CROATIAN DICTIONARY AND A GUIDE TO ANGLO-AMERICAN CULTURE
Autor: Danica Škara, Myrtis Mixon
Broj stranica: 474
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-151-2
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.