ELEKTRONIČKO POSLOVANJE, Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE, Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski

SKU: W-0463

12,61  (95,01 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

Sažetak:

Tradicionalno poslovanje zasnovano je na korištenju strukturiranih papirnih dokumenata u općeprihvaćenoj komunikaciji između učesnika u procesu poslovanja. Novina koju je sobom donijela tehnologija elektroničkog poslovanja (engl. e-Business) često se poistovjecuje i brka s pojmom elektroničkog trgovanja (engl. e-Commerce). Elektroničko trgovanje uključuje razmjenu dobara i usluga izmedu kupaca, poslovnih partnera i prodavatelja (dobavljač interagira s proizvođačem, kupci s prodavačima, a otpremnici (špediteri) s distributerima). Elektroničko poslovanje čine svi ti elementi, ali također i operacije što se obavljaju unutar same tvrtke (upravljanje proizvodnjom, razvojem, korporacijskom infrastrukturom i proizvodima). Elektroničko poslovanje predstavlja razmjenu standardiziranih elektronskih poruka u obavljanju raznih poslova u kompanijama, bankama, upravi, aktivnostima građana i u drugim poslovnim transakcijama. U današnje vrijeme izuzetno konkurentnog tržišta svaka tvrtka traži ono nešto čime će se izdići iznad konkurencije, ubrzati interne procese i na koncu smanjiti operativne troškove uz istovremeno zadržavanje kvalitete krajnjeg proizvoda ili usluge. Predmet je usmjeren mladim, praktično orijentiranim stručnjacima na razini inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta, koji bi trebali kreativno uvoditi sustave za potporu elektroničkom poslovanju i uklapati ih u suvremene poslovne modele pomorskog poslovanja. Oni bi trebali postati eksperti koji kreiraju programska rješenja za potporu elektroničkom poslovanju te rukovodioci koji temelje svoje odluke na konzistentnim i kvantitativnim mjerama uspješnosti poduzeća. Ispravno implementirane mobilne tehnologije mogu postati prevaga ka profitabilnijem i kvalitetnijem poslovanju. Elektroničko poslovanje, u svim vidovima poslovanja, više ne predstavlja opciju ili dodatnu mogućnost, već je to fundamentalna poslovna strategija. Mobilno poslovanje (M- poslovanje) predstavlja primjenu mobilnih tehnologija u poslovne svrhe, za pružanje usluga, trgovinu i obavljanje plaćanja, u svrhu efikasnijeg poslovanja. M-poslovanje je aplikacijska infrastruktura koja podržava poslovne odnose, prodaju usluga i informacija uz pomoć mobilnog uređaja. M-poslovanje predstavlja novi kanal za e-poslovanje koji obzirom na osjetljivost na vrijeme i lokaciju predstavlja novu priliku za kreiranje novih poslovnih procesa i poboljšavanje starih. Usljed velikog napretka u infrastrukuri i u softveru, usljed ogromnog kapitala uloženog u njihov razvoj, te usljed sve većih zahtjeva klijenata za mobilnošću i poslovanjem u realnom vremenu, mobilne mreže bilježe sve veći rast. Prema relevantnim istraživanjima, broj mobilnih pretplatnika na globalnom svjetskoj razini je gotovo dostigao ukupan broj stanovnika Zemlje. Postoje predviđanja da će u razvijenim zemljama svijeta sa velikim brojem Internet pretplatnika broj pretplatnika koji pristupaju internetu putem mobilnih uređaja veoma brzo premašiti broj pretplatnika koji mu pristupaju putem personalnih računala. Zato je dugoročnije gledano uvođenje mobilnog poslovanja i pravljenje mobilne strategije za vodeće kompanije koje nastoje da ostanu konkurentne na globalnom svjetskoj razini od presudnog značaja . U knjizi su naznačeni izvjesni pokazatelji i prednosti zašto dolazi primata mobilnih mreža s tendencijom kontinuiranog porasta. To se manifestira na globalnoj svjetskoj razini unazad petnaestak godina i ima tendenciju kontinuiranog trenda, te navodi na opći zaključak da je to već odavno postalo globalni svjetski pravac razvoja. U osnovne ciljeve ove knjige nalaze se zadaci i sadržaji koji omogućuju upoznavanje studenata sa aktualnim pitanjima i problemima radnog okruženja u poslovanju uopće a također, posebno pomorskom, kao i mjesta i uloge elektroničkog poslovanja u njemu. Osposobljavanje studenata za primjenu stečenih stručnih i praktičnih znanja u menadžmentu i primjeni različitih segmenata elektroničkog poslovanja u realnom poslovnom okruženju pomorskih organizacija. Razvoj vještina i iskustava u timskom radu, kao i sposobnosti komuniciranja i suradnje. Mobilni pristup postavlja osnove za kreiranje nove, mobilne digitalne ekonomije. To je omogućila integracije interneta i elektroničkog poslovanja. Knjiga sadrži brojne prednosti koje primjena mobilnog poslovanja može pružiti kako poduzećima, tako i njihovim korisnicima. Sve to je posljedica trendova, kao što su povećanje broja širokopojasnih mobilnih pretplatnika, povećavanje broja korisnika „pametnih“ telefona i tableta kako u razvijenim zemljama svijeta, tako i kod zemalja u razvoju, kod kojih je to još više izraženo budući da su imale izuzetno nerazvijenu fiksnu telekomunikacijsku infrastrukturu te su orijentirale za strategiju razvoja mobilnih mreža. Kao konstataciju izložene materije, moglo bi se zaključiti da dalji razvoj mobilnog poslovanja predstavlja opću neminovnost.

Bilješka o autorima:

Dr.sc. Mila Nadrljanski, Roguljić, izvanredni profesor, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije, informacijske znanosti, grana komunikologija. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1984. i obranila magistarski rad u polju Automatike 1994. 2006. je dobila akademsku titulu doktora informacijskih znanosti, grana komunikologija. U 2011 je izabrana za akademsku titulu izvanrednog profesora, područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana komunikologija. Dr.sc. Mila Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 20 knjiga i više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Trenutno radi na Pomorskom fakultetu u Splitu.

Dr.sc. Đorđe Nadrljanski, znanstveno polje: informatika i informacijske tehnologije; kolegiji: Menadžment informacijskih sistema, Informacijski sistemi, Metodologija znanstvenog rada i Informatika u obrazovanju. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva u Beogradu 1968., a magistrirao 1973. Obranio je doktorsku disertaciju u području kibernetike i informacijskih znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu 1977. 1984. je izabran za redovitog profesora u znanstvenom području informatika i informacijske tehnologije. Dr.sc. Đorđe Nadrljanski ima bogat znanstveni i stručni opus; autor je 62 knjige (više od 300 znanstvenih radova i 70 projekata u području informatike). Nadzirao je 22 doktorske disertacije, 46 magistarskih radova i 15 stručnih radova te je bio mentor na oko 250 radova. Predavao je kao gostujući profesor na redovnim i poslijediplomskim studijima informatike na fakultetima u Novom Sadu, Beogradu, Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku i Zagrebu.

Ključne riječi: e-Business, e-Commerce, M-Commerce,e-poslovanje

E-mail: Mila Nadrljanski

Naslov: ELEKTRONIČKO POSLOVANJE
Autori: Mila Nadrljanski, Đorđe Nadrljanski
Broj stranica: 116
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-336-278-6
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.