DOPUNSKA PODUKA KAO DOMINANTNA METODA UČENJA (2008)

DOPUNSKA PODUKA KAO DOMINANTNA METODA UČENJA (2008)

SKU: WSOC-070005

11,28  (84,99 kn)

Nakladnik: Redak

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:

Empirijska studija autorica Anči Leburić i Daniele Hrga, pod naslovom Dopunska poduka kao dominantna metoda uče­nja: studentska iskustva od 1998. – 2007. šesta je istraživačka studija u sociološkoj biblioteci nakladnika i tiskara Redak iz Splita. Djelo je nastalo u okviru predmeta Sociološka istra­živačka radionica, čija je nositeljica (ovdje i urednica) prof. dr. Anči Leburić. Njena suautorica u ovom izdanju je studentica završne godine preddiplomskog studija jednopredmetne socio­ogije (istraživačke orijentacije) na Odsjeku za sociologiju Filo­zofskog fakulteta u Splitu.
Pretpostavljajući kako se krajem 20-og stoljeća mani­festiranje fenomena dopunske nastave intenzivira, autorice tvrde da se na određen način formira prostor u kojem caruje „dualni obrazovni sustav“ po pojedinim prirodnim, odnosno društvenim i humanističkim područjima. Tako je dopunska poduka već duži niz godina dominantna metoda učenja. Ona se čak u Hrvatskoj pretvara u dominantni tip nastave, koji biva organiziran van formalnih institucija kao što su to škole (os­novne i srednje).
Problem postaje još složeniji, jer se u takvom struktu­ralnom okružju ne razvija tržište znanja. Stoga metode i vrste dopunske poduke postaju naročito cijenjene, tražene i dobro plaćene, čak daleko bolje od onih koje formalno plaća država u školskim institucijama.
Istraživan je jedan specifičan „sivi“ prostor društvenoga djelovanja, koje je de facto javno i manifestno, iako je de iure ilegalno i nezakonito. Ispitivanje je započeto 1998. godine, kao anketno istraživanje studenata društvenih znanosti, sa zadarskog i sa splitskog sveučilišta. Ostvareno je kao longitudinalno, jer se proteglo sve do 2007. godine, propitujući sadržaje, formu, strukturu i studentske odnose, kontekstualizirane u dopunskoj nastavi koju su svi oni imali tijekom srednjoškolskoga školo­vanja.
Iz empirijskih podataka autorice zaključuju kako su do­punsku poduku uglavnom željeli i ostvarili mahom odlikaši ili oni koji su bili među (naj)boljima u razredu. Tako su i ključni nositelji/-ce planiranja i izvođenja dopunske poduke bili ro­ditelji koji su pripadnici viših i(li) visokih društvenih slojeva. Samo oni su svojoj djeci mogli priuštiti dodatne novčane iz­datke i to kontinuirano tijekom njihovoga školovanja, a ne ovisno o prigodi, stečenim lošijim ocjenama ili sličnim potre­bama dnevnoga školovanja, kao što su testovi, kontrolne zadaće i slične ispitne školske situacije.
Većina ispitanih mladih uopće ne može zamisliti svoje školovanje bez dopunske poduke koja im je rješavala većinu školskih problema, kao i poteškoća u redovitom, svakodnevnom i kvalitetnom učenju. Naime, oni uopće ne mogu zamisliti svoje školovanje bez tzv. repeticija. Pa iako se doima paradoksalnim, autorice zaključuju – što je učenik postizavao bolji i solidniji uspjeh – bio je skloniji dopunskoj poduci i u većoj mjeri ju je konzumirao.
Prema tome, taj istraživani tip društvenoga ponašanja mla­dih i odraslih (roditelja s jedne strane i podučavatelja s druge strane) iskazivao se kao značajna društvena potreba onih najbo­ljih učenika i učenica. Ostvarivan je kao nužda, a manifestirao se u oficijelnom školskom okružju kao institucionalna pog­reška, „siva zona“ i nezaustavljivi razvojni mehanizam, čije karakteristike većina (u javnosti) neće proglasiti afirmativnima i poželjnima. No, on će ipak još dugo postojati. Možda će poprimati drugačije forme ili sadržaje, ali njegova tipologizacija još će poprilično vremena „okupirati“ analitičare i istraživače obrazovnoga sustava u Hrvatskoj.


Bilješka o autoricama:

Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

e-mail: Anči Leburić
web: www.ancileburic.com

Daniela Hrga, studentica jednopredmetne sociologije, istraživačkog usmjerenja na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Surađivala je kao anketarka i intervjuerka u institucijskom sociološkom istraživanju o Kvaliteti studija na Filozofskom fakultetu i ostvarenim utjecajima Bolonjske deklaracije u 2005./ 2006. godini, te u projektima pod vodstvom prof. dr. Anči Leburić: Jezik u medijima (2007), te Društveno ponašanje mladih (2008).Tema završnog rada joj je bila Turbo folk kao poslijeratni fenomen.

e-mail: Daniela Hrga

 

Naslov: DOPUNSKA PODUKA KAO DOMINANTNA METODA UČENJA: studentska iskustva od 1998. –
Autor:
Anči Leburić, Daniela Hrga
Broj stranica:
104
Nakladnik:
Redak
Godina izdanja:
2008.
ISBN:
978-953-7595-02-9
Prilog:
CD s tabličnim i grafičkim prilozima
Tisak:
digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

 

 

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.