BOLESNICI S RESPIRATORNIM BOLESTIMA U OBITELJSKOJ MEDICINI

BOLESNICI S RESPIRATORNIM BOLESTIMA U OBITELJSKOJ MEDICINI

SKU: WMED-120003

13,27  (99,98 kn)

Plaćanje kod preuzimanja

Platite gotovinom svom dostavljaču

Sigurna online kupovina

100% sigurno online plaćanje

Sažetak:

 

Sažetak:

Treći kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Zagrebu u ožujku 2012. godine, s temom Bolesnici s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini. Zbornik radova tog kongresa napisan je na 286 stranica, opremljen brojnim tablicama i slikama, te podijeljen na dva dijela. Uvodni članak o nastavi obiteljske medicine u Sloveniji napisali su autori s Odsjeka za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Mariboru. Prvi dio zbornika sadrži 22 pregledna članka koji obrađuju teme iz područja respiratornih bolesti, koje su po svojoj prirodi i učestalosti važan dio svakodnevnog rada obiteljskog liječnika (astma, kronična opstruktivna plućna bolest, kašalj i zaduha, dijagnostika, liječenje, rehabilitacija, uporaba antimikrobnih lijekova i mnoge druge). Autori članaka su nastavnici sa sve četiri katedre obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj, s Medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Drugi dio zbornika sadrži sažetke postera studenata medicinskih fakulteta u Hrvatskoj, prikazanih na 3. kongresu DNOOM-a. Među njima, 11 je s temom respiratornih bolesti a 9 s različitim temama iz svakodnevnog rada obiteljskog liječnika (febrilna stanja, bolesti kardiovaskularnog sustava, reumatološke bolesti). Zbornik je namijenjen kako studentima dodiplomske nastave kao korisno nastavno štivo, tako i obiteljskim liječnicima kao priručnik u njihovom svakodnevnom radu..

Bilješka o urednici:

Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, rođena 13.01.1952. u Zagrebu, Hrvatska. Od 1976 godine radi u Ordinaciji opće medicine. Nakon specijalizacije iz obiteljske medicine 1982, zapošljava se Katedri za obiteljsku medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Polje užeg interesa je prevencija kardiovaskularnih bolesti. Kao predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine od 2008. godine organizirala je svake godine kongres I dvadesetak radionica na kojima potiče da liječnici obiteljske medicine sudjeluju kao nastavnici u trajnoj edukaciji liječnika obiteljske medicine. Autor nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, voditelj projekta o utjecaju intervenciji liječnika obiteljske medicine na srčano žilnu bolest.

Ključne riječi: obiteljska medicina, zbornik, respiratorne bolesti

Link: DNOOM

Naslov: Bolesnici s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini
Urednica: Biserka Bergman Marković i suradnici
Broj stranica: 286
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2012.
ISBN: ISSN: 1848-4158
Tisak: digitalni tisak knjiga – print na zahtjev

Sadržaj:

Što može nastava u obiteljskoj ambulanti dati studentu medicine?
(Zalika Klemenc-Ketis, Janko Kersnik)

Pokazatelji  kvalitete skrbi bolesnika s bolesti pluća u obiteljskoj medicini
( Zlata Ozvačić Adžić )

Odnos liječnika prema osobi u skrbi koja boluje od plućne bolesti
(Sanja Blažeković Milaković)

Grlobolja – međunarodne smjernice i dijagnostičke kontroverze
(Đurđica Kašuba Lazić)

Uporaba antibiotika u respiratornim infekcijama – smjernice u odnosu na realitet
(Milica Katić)

Propisivanje antibiotika za infekcije gornjeg dišnog sustava u Hrvatskoj. Rizici nepotrebnog propisivanja
(Marija Vrca Botica, Iva Botica,  Valerija Stamenić, Arjana Tambić Andrašević,,Josipa Kern, Stanislava ,Stojanović Špehar, Linda Carkaxhiu, Marija Balajaić )

Pristup bolesniku s kašljem i zaduhom
(Ines Diminić Lisica)

Astma
(Jasna Vučak)

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)
(Ksenija Kranjčević)

Dijagnostički testovi plućne funkcije i ostale dijagnostičke mogućnosti  za astmu i KOPB
(Ljiljana Majnarić-Trtica)

Farmakološko liječenje kroničnih opstruktivnih bolesti pluća
(Biserka Bergman Marković)

Astma kao psihosomatska bolest?
(Stanislava Stojanović- Špehar)

 

Alergijski rinitis
(Sanda Pribić)

 

Astma u djece
(Valerija Bralić Lang)

 

Zbrinjavanje i trajno praćenje bolesnika – samozbrinjavanje i samokontrola – edukacija bolesnika s kroničnom plućnom bolesti
(Nataša Mrduljaš Đujić)

Plućna rehabilitacija
(Suzana Maltar-Delija)

Tehnika uporabe inhalacijskih lijekova
(Dragica Ivezić-Lalić)

 

Komplikacije virusnih bolesti dišnog sustava
(Hrvoje Tiljak)

Sindrom opstruktivne sleep-apneje
(Davorka Vrdoljak)

Trajno liječenje kisikom bolesnika s kroničnom plućnom bolesti
(Rudika Gmajnić, Kristina Milanović)

Akutna i hitna stanja plućnih bolesti
(Tanja Pekez Pavliško)

Retrospektiva praćenja i liječenja bolesnika s astmom u obiteljskoj medicini
(Željko Bakar)

Posteri
Prikaz slučaja pacijenta s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća
(Jasmina Antolović, Dalija Doljanac, Josipa Glavaš, Zvonimir Popović, Monika Jeđud)

Prikaz slučaja osmogodišnjeg dječaka s akutnim respiratornim infektom u ordinaciji obiteljskog liječnika
(Nikolina Brčina, Diana Parać Bebek)

Treba li pušača liječiti?
(Iva Bukvić, Biserka Bergman Marković)

Život na kratkoj uzici
(Antonia Bulić, Biserka Bergman-Marković)

Antibiotik će riješiti sve naše probleme?
(Stjepan Kelčić, Stanislava Stojanović-Špehar)

Prikaz slučaja bolesnika s astmom
(Ivan Kotris, Tea Vukoja, Sandra Sesar, Ivana Varvodić, Jadranka Petrović)

Je li tuberkuloza zaboravljena bolest?
(Elvira Krešić, Biserka Bergman Marković)

Zaduha-prikaz slučaja
(Martina Marač, Dunja Drobac, Andrijana Barišić, Branislava Popović, Ines Diminić-Lisica )

Prikaz slučaja jedanaestogodišnjeg dječaka s akutnim respiratornim infektom u ordinaciji obiteljske medicine
(Viviana Radica, Aleksandar Jovanović)

Prikaz slučaja tridesetčetverogodišnjeg muškarca s infektivnom mononukleozom u ordinaciji obiteljske medicine
(Marija Vugrinčić, Aleksandar Jovanović)

Liječenje kroničnih bolesti donjih dišnih puteva u tri ordinacije opće medicine 1997. i 2011. godine
(Nevia Čudina, Branka Fajdić, Dijana Jadrić)

Bolesnik s nejasnim febrilitetom u ordinaciji obiteljske medicine
(Sonja Fabris-Ivšić, Vedrana Faraguna- Cvečić , Boris Kovačević)

Pacijent s degenerativnom reumatološkom bolešću u ambulanti obiteljske medicine- Prikaz slučaja
(Darko Fratrić , Suzana Kumbrija)

Prikaz pregleda zdravog predškolskog djeteta u savjetovalištu liječnika obiteljske medicine
(Vanja Lovretić, Suzana Kumbrija)

Prikaz bolesnika s poremećajem srčanog ritma u ordinaciji liječnika obiteljske medicine
(Tea Lovrić, Suzana Kumbrija)

Prikaz slučaja bolesnika s cističnom fibrozom
(Nikola Raguž-Lučić, Mario Šafer, Ivana Štefanović, Livija Vračević, Jadranka Petrović)

Doktorice, boli me koljeno! – prikaz slučaja dvoje bolesnika s različitim rizičnim čimbenicima za razvoj gonartroze
(Martina Rastovac, Ivana Kelava)

Fibromijalgija, da ili ne? – Prikaz slučaja bolesnice s višestrukim izvanzglobnim i zglobnim reumatizmom, u koje je postavljena radna dijagnoza  fibromijalgije
(Mirna Reihl, Ivana Kelava)

Prikaz slučaja pacijentice sa Churg-Straussovim sindromom
(Ivana Samardžić,   Sanda Pribić)

Izvanzglobni reumatizam – Prikaz slučaja bolesnika koji boluje od lateralnog epikondilitisa desnog lakta u obiteljskoj medicini
(Ivan Škorak, Suzana Kumbrija)

Upiti i odgovori

Kako biste kupovali na Webknjižari, ne morate se registrirati. Ipak, ukoliko planirate pregledavati našu selekciju proizvoda ili naručivati više od samo jednom, registracija će vam omogućiti brže završavanje kupnje i zadržavanje proizvoda u vašoj košarici čak i ako napustite web stranicu.