REDAK d.o.o., Iločka 19, HR-21000 Split, OIB: 95549017341 (dalje: ORGANIZATOR) pokreće novi projekt pod nazivom “KNJIGA UŽIVO” (dalje: PROJEKT), poziva na sudjelovanje, te utvrđuje i objavljuje sljedeća:

 

PRAVILA PROJEKTA “KNJIGA UŽIVO”

Članak 1.

Projekt “KNJIGA UŽIVO” ORGANIZATOR priređuje u cilju promidžbe WebKnjižare dostupne na internetskoj stranici www.webknjizara.hr.

Cilj Projekta je objavljivanje pojedinih poglavlja ili dijelova knjige autora Ive Šćepanovića, na koje posjetitelji mogu dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije autoru, na navedenoj na facebook stranici webknjižare.

Članak 2.

Početak Projekta “KNJIGA UŽIVO” utvrđuje se danom 9.12.2010. god., a završetkom će se smatrati dan koji autor objavi kao završetak knjige.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Projektu “KNJIGA UŽIVO” imaju sve fizičke osobe koje su registrirane na društvenoj mreži „Facebook” (na web stranici http://www.facebook.com).

Prateći nastajanje knjige sudionici će odmah nakon objave pojedinog poglavlja ili dijela knjige, moći dati svoje komentare na objavljeni tekst, a zanimljivi, konstruktivni, bilo pozitivni ili negativni komentari sudionika objavit će se i u tiskanom izdanju knjige, o čemu odlučuje administrator projekta koji upravlja projektom po odluci ORGANIZATORA.

Članak 4.

Sudjelovanje u projektu “KNJIGA UŽIVO” ostvaruje se komentarom knjige u nastajanju i svatko onaj koji je svoj komentar napisao na način naveden u čl. 1. ovih Pravila smatra se sudionikom Projekta.

Članak 5.

Svaki sudionik može napisati svoj vlastiti osvrt (komentar) na objavljeni dio knjige, a samim komentiranjem knjige u nastajanju, na naprijed opisani način, smatrat će se da sudionik prihvaća i mogućnost objave tog komentara u tiskanom izdanju knjige.

Članak 6.

Organizator projekta „KNJIGA UŽIVO“ zadržava pravo diskvalificirati sudionika i obrisati njegove osvrte (komentare) u slučajevima:

1 ako sudionik, na bilo koji način, postupa suprotno ovim Pravilima,

2 ako osvrti (komentari) sudionika nisu u vezi s temom svakog pojedinog dijela objavljene knjige u nastajanju po mišljenju i odluci ORGANIZATORA,

3 ako su osvrti (komentari) sudionika uvredljivog ili neprimjerenog sadržaja po mišljenju i odluci ORGANIZATORA.

Članak 7.

10 sudionika s najboljim i najzanimljivijim osvrtima (komentarima) po odluci ORGANIZATORA imaju pravo na dar ORGANIZATORA, a koji se nalaze u paleti proizvoda društva REDAK d.o.o.

Članak 8.

Sudionik Projekta, čiji su osvrti (komentari) po izboru ORGANIZATORA ocijenjeni najboljima i najzanimljivijima, bit će obaviješten putem osobne poruke na Facebook profilu a njegovo će ime biti objavljeno na Facebook stranici webknjizare kao i web stranici www.webknjizara.hr . Ukoliko se navedeni sudionik ne javi ORGANIZATORU u roku od 72 sata od slanja osobne poruke o osvojenom daru, dar će se uručiti drugoplasiranom i nastavno dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od slanja poruke.

Sudionik u Projektu je suglasan, ako bude obdarenik po uvjetima iz st. 1. ovog članka, da se njegovo ime objavi na način opisan u st. 1. ovog članka.

Članak 9.

Sudionik koji sudjeluje u projektu „KNJIGA UŽIVO“ prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu se obvezuje izvijestiti sudionike na isti način kako su objavljena i ova Pravila.

Članak 10.

Pravila sudjelovanja u Projektu “KNJIGA UŽIVO” stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici www.webknjizara.hr.

ORGANIZATOR:

REDAK d.o.o.

Odgovori