REZULTATI projekta “Knjiga uživo – natječaj humoristične kratke priče”, organiziranog od Redak d.o.o. Split:

Pobjednica natječaja, s najbolje ocijenjenom pričom, koja osvaja pravo na besplatno objavljivanje knjige kako je navedeno u pravilima natječaja, je:

Ana Ban, s pričom “Điha efekt”


Sljedećih 10 najbolje ocijenjenih autora, koji dobivaju besplatan primjerak zbirke kratkih priča koja će biti tiskana na kraju natječaja:

Mirjana Jurić
Željka Žitković-Banić
Petar Kliškinić
Katarina Jakelić
Ivan Galić
Marija Rukavina
Boris Bulić
Ines Balajić
Ivana Šarić
Hari Kočić

Primjerci knjige će biti poslane na kućne adrese navedenih autora, na adrese koje su naveli prilikom prijave. Ako se za nekog autora ispostavi da nije naveo adresu, poslat ćemo e-mail upit kako bi dobili tu informaciju.


Osim jedanaest najbolje ocijenjenih donosimo i popis kratkih priča koje će biti uvrštene u zbirku i objavljene:

(Napomena: moguće je da tablicu ispod ne bude moguće prikazati u nekim varijantama preglednika Internet Explorer – u tom slučaju preporučamo korištenje Firefox-a ili Chrome-a)

R.B.
Ime i prezime Naziv humoristične kratke priče
20 Ana Ban Điha efekt
32 Mirjana Jurić Kućni savjet
26 Željka Žitković-Banić Dvi špije
1 Petar Kliškinić ZET iz Glavica
21 Katarina Jakelić Dejt za pet
42 Ivan Galić Dlaka po dlaka – tonzura
23 Marija Rukavina Žabac kraljević
41 Boris Bulić Teštamentum
28 Ines Balajić Seoske priče
38 Ivana Šarić Planinarsko društvo
9 Hari Kočić Tko sam ja da ti sudim
43 Stipe Bajo Liso Rules
6 Damir Markulj Kako sam ugledao svoju prvu kokoš
39 Ana Grabovac Dr. Flavio
24 Dejan Zuber Zarez
8 Gorana Koški Uh..!Uh..! UHO!
4 Robert A. Vrbnjak Ljubavne zgode čovjeka bez identiteta
29 Dragan Miščević Dijagnoza
30 Matej Jack Beluhan WC priča
35 Renata Srečić Jedan sasvim običan babinjak
7 Ružica Gašperov Zrće
14 Luca Kozina Pljačka
17 Mladen Tomić Pedala
18 Željko Cvrtila (Jugo)nostalgična

 

20
32
26
1
21
42
23
41
28
38
9

Odgovori