UDRUGA SAMOSTALNIH UMJETNIKA DUBROVNIK-ANA BAŠIĆ USUD-ANA BAŠIĆ