Kreacija j. d. o. o., zastupana po direktorici Marijeti Matijaš