Redak d.o.o. obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Redak d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Više o tome kako čuvamo vašu privatnost možete pročitati u nastavku.


KAKO I NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO, OBRAĐUJEMO, DIJELIMO TE PRENOSIMO VAŠE PODATKE?

A) Svrha obrade podataka i njena ograničenja

Osobni podaci koje nam pošaljete kao dio Narudžbe usluge ili proizvoda, kao i bilo kakva daljnja komunikacija i dokumenti podliježu maksimalnoj razini povjerljivosti i neće biti upotrijebljeni ni u koju svrhu osim obrade i provedbe vaše narudžbe. Svaka posljedična obrada podataka je ograničena na opravdane interese tvrtke kao vašeg prodavača ili pružatelja usluga.

B) Komunikacija

Kao dio isporuke usluga ili prozvoda ćete od nas primiti potvrdu narudžbe i račun (koji može biti u fizičkom i/ili elektroničkom obliku). Ako tako bude nužno u sklopu naših opravdanih interesa kao prodavača ili pružatelja usluge  postane nužno za isporuku proizvoda ili usluge, zadržavamo pravo osim navedenih vam poslati i druge vrste elektroničkih komunikacija.

VAŽNA NAPOMENA: Nikada vam nećemo slati marketinške komunikacije bez vašeg izričitog odobrenja.

C) Obrada i prijenos podataka kod trećih strana

Kako bismo vam isporučili traženi proizvod ili uslugu, ponekad možemo surađivati s trećim stranama, npr. dobavljačima, špediterima ili vanjskim suradnicima i konzultantima te ih u sklopu isporuke ovlastiti za provedbu vlastitih aktivnosti obrade vaših podataka, no samo u opsegu koji je nužan za dovršetak isporuke. Ove treće strane podliježi jednakim ograničenjima kao i mi te imaju izričitu obvezu pridržavati se jednakih pravila privatnosti, a kako je određeno ili odgovarajućim zakonskim propisima ili međusobnim sporazumima o zaštiti privatnosti i podataka.

D) Pohrana podataka

Vaše osobne podatke pohranjujemo u trajanju koje je potrebno za ispunjenje obveza koje smo preuzeli prema vama u sklopu isporuke proizvoda ili usluge. Po vlastitoj procjeni i u skladu s najboljom praksom možemo poduzeti bilo kakve dodatne aktivnosti u svrhu zaštite vaših osobnih podataka, npr. nadzor pristupa podacima, ograničenje uporabe, sklapanje sporazuma o tajnosti podataka i sl.

E) Vaša prava vezana za podatke

Opća odredba o zaštiti podataka (na engleskom jeziku: “GDPR”) vam od 25.05.2018. pruža određena prava vezana za vaše podatke. Pojedinačnu razradu tih prava možete pronaći u nastavku.

E1) Pravo na informiranje

Imate pravo od nas zatražiti općeniti opis naših aktivnosti vezanih za prikupljanje i obradu podataka koji uključuje no nije ograničen na sljedeće stavke: naziv naše tvrtke, ime i kontakt podaci naših predstavnika i/ili Službenika za zaštitu podataka (na engleskom jeziku: “DPO”), svrhu i zakonske osnove na temelju kojih obrađujemo podatke, kakve podatke prikupljamo i koliko dugo ih čuvamo te prava koja su na raspolaganju pojedincima poput vas, uključujući i pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

E2) Pravo na pristup

Na vaš zahtjev vam možemo izdati potvrdu obrađujemo ili ne vaše osobne podatke te vam ustupiti primjerak tih podataka ili neke druge podatke o njima, npr. kakve kategorije podataka imamo u svom posjedu i zašto je njihova uporaba opravdana, kao i koja su vaša prava vezana za te podatke. Osim toga vam možemo otkriti i način na koji smo došli do vaših podataka, kao i koliko i na koji način smo ih do sada upotrijebili.

E3) Pravo na ispravak

Ispravit ćemo netočne osobne podatke ako to zatražite od nas. Gdje to bude primjenjivo, zadržavamo pravo prije ispravka provjeriti njihovu točnost.

E4) Pravo na brisanje

Na vaš zahtjev ćemo izbrisati vaše osobne podatke, pretpostavljajući da oni nisu više potrebni za ispunjenje međusobnih odnosa i/ili da ste povukli svoj pristanak na obradu podataka za koju je bila potrebna vaša privola. Također možemo izbrisati podatke i u slučaju prigovora, kao i u slučajevima gdje je (bez obzira na to koja je strana kriva za to) došlo do nezakonite obrade podataka.

VAŽNA NAPOMENA: U slučajevima kada obrada vaših osobnih podataka bude nužna zbog pridržavanja zakonskih propisa, pravdanja potraživanja ili pravnih postupaka, kao i u slučaju da bi to ugrozilo privatnost neke druge osobe, zadržavamo pravo odbiti vaš zahtjev za brisanjem osobnih podataka.

E5) Pravo na ograničenje obrade

Na vaš zahtjev možemo ograničiti (zadržati, no prestati upotrebljavati) vaše podatke i njihovu obradu. Ovo se primjenjuje kada je potrebno vrijeme za provjeru točnosti podataka, kao i u slučajevima gdje je obrada nezakonita ali trenutno ne želite da podaci budu izbrisani. Osim toga do ograničenja može doći zbog toga što ste podnijeli drugi zahtjev ili prigovor koji uvjetuje privremeno zadržavanje podataka ili ako su podaci potrebni za pravdanje nekog pravnog postupka ili potraživanja.

E6) Pravo na prijenos podataka

Možete od nas zatražiti primjerak vaših osobnih podataka, kao i njihov prijenos nekoj trećoj strani po vašoj želji. Podaci mogu biti u obliku kojega je moguće lako ručno (npr. .pdf) ili strojno (npr. html) očitati, pod pretpostavkom da je njihovo prebacivanje u takav oblik moguće uz razumnu količinu napora.

E7) Pravo na prigovor

Ako smatrate da vaša prava nadjačavaju čak i naš opravdan interes, možete nam se požaliti na bilo koji oblik obrade vaših osobnih podataka koji je u prethodnim člancima ovih Pravila privatnosti kao opravdanje naveo “opravdane interese tvrtke”. Jednom kada podnesete svoj prigovor, mi imamo pravo uložiti protu-prigovor s objašnjenjima i/ili dokazima kako i zbog čega naši opravdani interesi ipak mogu razumno biti protumačeni kao važniji od vaših temeljnih prava.

E8) Prava vezana za automatsko donošenje odluka uključujući profiliranje

Trenutno ne provodimo bilo kakvu obradu podataka temeljenu na automatskom donošenju odluka.

Konačne odredbe prava vezanih za podatke

Naš Službenik za zaštitu podataka će što prije bude moguće poduzeti sve potrebne mjere za ispunjenje vašeg zahtjeva, a na vaš zahtjev se obvezujemo odgovoriti unutar jednog mjeseca od datuma zaprimanja zahtjeva. Iznimka mogu biti izuzetno složeni ili višestruki zahtjevi, u kojem slučaju se ovo razdoblje može produljiti na ukupno tri mjeseca. Osim toga, zadržavamo pravo po svojoj slobodnoj procjeni od vas zatražiti naknadu za provedbu takvih zahtjeva, no te naknade ni na koji način ne umanjuju vaša prava vezane za podatke niti nas oslobađaju od provedbe primjenjivih zakonskih propisa.

Način ostvarivanja svojih prava

Putem našeg kontakt obrasca kojega možete pronaći u izborniku na vrhu naše web stranice ste u mogućnosti u svakom trenutku iskoristiti bilo koje od gore navedenih prava vezanih za podatke.

F) Opća privola

Stupanjem u bilo kakvu komunikaciju s nama primate na znanje i potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ova Pravila privatnosti / Izjavu o zaštiti podataka.

G) Iznimke

U određenim slučajevima, odgovarajući zakoni i propisi nam mogu naložiti da vaše podatke sačuvamo na dulje razdoblje i/ili ih prebacimo odgovarajućim državnim tijelima, u kojemu slučaju se ne primjenjuju odredbe ove Opće uredbe o zaštiti podataka.

H) Dodatne informacije

Za bilo kakve dodatne podatke i pojedinosti, javite se našem Službeniku za zaštitu podataka koristeći se kontakt obrascem na vrhu naše web stranice.

{loadposition sigurnost-kartice}

Odgovori