Uvjeti korištenja

Ovdje možete pročitati naše uvjete korištenja.

  1. Tumačenje pojedinih izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

Tumačenje pojedinih izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije)

  • 1.1. Prodavatelj znači trgovačko društvo Redak d.o.o. za trgovinu i usluge, Iločka 19, 21000 Split, Hrvatska; upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060234913, osobni identifikacijski broj (OIB): 95549017341, temeljni kapital 20.000,00 HRK, broj žiro-računa (IBAN): HR4023600001102052540, otvoren kod Zagrebačke banke.
  • 1.2. „www.webknjizara.hr” znači web stranica u vlasništvu Prodavatelja
  • 1.3. Kupac znači osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na „www.webknjizara.hr”
  • 1.4. Posjetitelj stranica je osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.webknjizara.hr te bez da se registrira, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda
  • 1.5. Korisnici znači Kupac i Posjetitelj stranica zajedno
  • 1.6. Korištenje „www.webknjizara.hr” znači pristup stranici www.webknjizara.hr bilo radi slobodnog razgledavanja ponude proizvodai/ili ostvarivanja online kupovine
  • 1.7. online kupovina znači ostvarivanje kupovine proizvoda putem „www.webknjizara.hr”
  • 1.8. Proizvodi znači svi proizvodi koji su istaknuti na „www.webknjizara.hr”, a koje je moguće kupiti putem online kupovine
 1. Opće odredbe (osnovne informacije)
  • 2.1. Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i postupak kupoprodaje odnosno naručivanja, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave Proizvoda kao i svih ostalih pitanja vezanih za online kupovinu.
  • 2.2. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je onoga trenutka kad Prodavatelj kao ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.
  • 2.3. Online kupovinu Proizvoda uz plaćanje pouzećem moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske što ujedno i podrazumijeva dostavu kupljenih Proizvoda isključivo na području Republike Hrvatske. Online kupovinu proizvoda iz područja izvan Republike Hrvatske moguće je izvršiti samo uz virmansko plaćanje.
  • 2.4. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu članka 43. ZZP. Korištenjem „www.webknjizara.hr” smatra se da su Posjetitelj stranica i Kupac upoznati s ovim Općim uvjetima i da iste prihvaćaju te svako nepridržavanje istih povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade štete. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica i Kupacnije pročitao Opće uvjete.
  • 2.5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
  • 2.6. Prilikom korištenja „www.webknjizara.hr” web stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog elektronskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da Korisnicima uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.
  • 2.7. Fotografije prikazane na „www.webknjizara.hr” samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.
  • 2.8. Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku, a pod uvjetom javne objave na „www.webknjizara.hr” web stranici. Prodavatelj također zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ponudu Proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz online kupovinu, kao i sav ostali sadržaj “www.webknjizara.hr”, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne web stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
  • 2.9. Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge online kupovine na „www.webknjizara.hr” ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupovine.
 1. Online kupovina
  • 3.1. Prilikom narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca nužno je registrirati se na web stranici „www.webknjizara.hr”. Korisnik web stranice „www.webknjizara.hr” dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke u predviđeni registracijski elektronski obrazac. Korisnik popunjavanjem obrasca potvrđuje točnost i potpunost u online obrascu navedenih osobnih podataka te potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine. Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na elektroničku poštu Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i njegove elektroničke pošte.
  • 3.2. Prodavatelj se obvezuje na „www.webknjizara.hr” web stranicama redovno održavati i davati Posjetiteljima stranica i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (prethodna obavijest) obaviješten o imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu Prodavatelja, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, proizvodima ili uslugama koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima proizvoda ili usluge, cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije uroku od sedam radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima.
  • 3.3. Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba ZZP-a potvrdu prethodne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.
  • 3.4. Detaljno objašnjenje procesa online kupovine Kupac može dobiti odabirom linka „Upute za online kupovinu” [koji se nalazi kraj svakog Proizvoda] te koje čine sastavni dio ovih Općih uvjeta.
 1. Cijene Proizvoda
  • 4.1. Sve cijene Proizvoda su maloprodajne. Cijene Proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.
  • 4.2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti sniženje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje, akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.
  • 4.3. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe.
 1. Plaćanje
  • 5.1. Plaćanje odabranih naslova moguće je obaviti na četiri načina:
   Kreditnom karticom – ovaj oblik kupnje podliježe svim zakonom propisanim standardnim procedurama zaštite, pri čemu Redak d.o.o. jamči sigurnost podataka koji se koriste u procesu kupnje. Proces autorizacije podataka odvija se u sklopu T- Com Pay Way sustava zaštićenim SSL sigurnosnim protokolom sa 128-bitnom enkripcijom podataka. Naplata se vrši tek onog trenutka kada je narudžba spremna za isporuku, a kupac se e-mailom obavještava o svakom koraku u procesuiranju.
   Pouzećem – ovaj oblik plaćanja znači da se naručeni artikli plaćaju pri preuzimanju pošiljke. Zasad je taj oblik plaćanja moguć samo na području Republike Hrvatske.
   Virmanom / uplatom na račun – virmansko plaćanje preporučamo svim pravnim osobama kojima je potreban R1 račun. Odabirom tog načina plaćanja, kupac će nakon što naruči traženi proizvod primiti predračun (faksom ili e-mailom), a Webknjižara će mu nakon registracije uplate poslati pošiljku i R1 račun. Uplata na račun preporuča se privatnim osobama kojima nakon zaprimljene narudžbe stiže e-mail s ponudom za plaćanje (e-banking, uplata u banci, pošti itd.). Taj način plaćanja mogu koristiti i osobe koje naručuju iz inozemstva.
   Gotovinom – ovaj oblik plaćanja dostupan je samo u onim slučajevima kada se kao opcija isporuke odabere u našem sjedištu Magistrala Solin 61h, 21000 Split.
  • 5.2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a kada se plaća virmanom u trenutku primitka uplate na žiro-račun (IBAN) Prodavatelja.
  • 5.3. U slučaju plaćanja platnim karticama, Kupac preuzima plaćanje naknade kartičnim kućama, koje su određene posebnim ugovorima između izdavatelja i korisnika kartice, a za čiju visinu ili nepoznavanje ugovornih obaveza Prodavatelj ne preuzima bilo kakvu odgovornost.
 1. Jamstvo i servisi
  • 6.1. Za svaki Proizvod iz ponude Prodavatelja koji je oglašen na „www.webknjizara.hr” web stranicama vrijede uvjeti jamstva za ispravnost sadržani na jamstvenom listu određenog Proizvoda kojeg Kupac dobiva ovjerenog uz svaki kupljeni Proizvodu trajanju koje je označeno na jamstvenom listu.
  • 6.2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se u jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.
  • 6.3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja.
 1. Dostava
  Načini isporuke dijele se u dvije osnovne kategorije:
  Slanje pošiljke na željenu adresu. Prodavatelj naručene proizvode šalje putem Hrvatske pošte. Cijena dostave je 4,50 € za područje Republike Hrvatske, 10,62 € kn za inozemstvo.
  Preuzimanje pošiljke na adresi našega sjedišta je bez troškova dostave. Ovaj oblik isporuke ujedno je i najbrži. Naručeni artikli mogu se preuzeti nakon što kupac e-mailom dobije obavijest o isporuci na adresi Redak doo, Iločka 19, Split.
  • 7.2. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu najdulje u roku od 4 dana, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12 sati od ponedjeljka do petka, radnim radnom, računajući od dana uplate. U slučaju nemogućnosti dostave naručenog Proizvoda ili pomicanja termina isporuke, Prodavatelj Kupca obavještava putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin isporuke ili se vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnu listu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.
  • 7.3. Cijene dostave istaknute su na „www.webknjizara.hr” web stranicama i u njima je sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj je cijene dostave formirao temeljem prosječne težine proizvoda.
  • 7.4. Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.
  • 7.5. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.
 1. Raskid ugovora i povrat
  • 8.1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sredstvima daljinske komunikacije u roku od 7 radnih dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda, pisanom obaviješću o raskidu ugovora koju je dužan dostaviti Prodavatelju, na adresu sjedišta istog. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.
  • 8.2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49. Zakona o zaštiti potrošača(odnosno kod ugovora o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora, o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao, o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina, o igrama na sreću).
  • 8.3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju:
   a. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
   b. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.
  • 8.4. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je Proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: Redak d.o.o., Iločka 19, 21000 Split, Hrvatska.
  • 8.5. Rasprodani artikli
   U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe e-mailom ili telefonom te u kojem slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takav događaj.
 1. Zaštita osobnih podataka
  • 9.1. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika „www.webknjizara.hr” stranica te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
  • 9.2. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Prilikom registracije, Korisnik daje osobnu suglasnost za obradu podataka u naprijed navedene svrhe. Korisnik je time ujedno izjavljuje i svoju suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, SMS-om i/ili elektroničkom poštom te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.
  • 9.3. Korisnikovi osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnima trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.
  • 9.4. Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.
  • 9.5. Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.
  • 9.6. Više o zaštiti osobnih podataka i pridržavanju uvjeta Opće uredbe o zaštiti podataka EU (na engleskom jeziku: “GDPR”) možete pročitati u našoj Izjavi o zaštiti podataka / Pravilima privatnosti ovdje.
 1. Podnošenje pisanih prigovora
  • 10.1. Sukladno čl. 8 ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje pisane prigovore pošalju na adresu Prodavatelja 21000 Split, Iločka 19 ili na elektroničku poštu Prodavatelja knjizara@redak.hr. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Također, detaljne podatke i opći kontakt Prodavatelja kupci iz bilo kojeg razloga mogu pregledati ovdje.
   Split, 01.04.2013.4,50Magistrala Solin 61h